Vitajte na stránkach o fyzike na Slovensku. [ Stará verzia ]
Nájdete tu informácie o všetkých popularizačných aktivitách, o ktorých sa dozvieme. Každý môže do obsahu prispieť, či už vlastným príspevkom, návrhom na zlepšenie, alebo zaujímavou informáciou.

Staršiu verziu stránok (spolu so staršími článkami) nájdete tu [ Stará verzia ].
APVV LPP 09-463-32
Cieľom projektu je ponúknuť stredným školám možnosť zorganizovať na svojej pôde prednášku popredných slovenských odborníkov vo fyzike. Rovnako tiež ponúkame diskusie určené pre menšie skupiny žiakov, pri ktorých bude široká možnosť klásť otázky a diskutovať na širšie zvolenú tému. Projekt prebieha pod odbornou garanciou Fyzikálneho ústavu SAV za spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Projekt bol ukončený.

ZOZNAM REALIZOVANÝCH PREDNÁŠOK: ukáž

[ viac o projekte ]

Peter Kluvánek
Zaostrené na svetlo
Nobelova cena z fyziky v roku 2005 bola udelená trom vedcom za objavy v oblasti kvantovej teórie svetla. Polovicu ceny si odniesol Roy. J. Glaubner (USA), ktorý položil v 60-tych rokoch minulého storočia teoretické základy novej vednej disciplíny – kvantovej optiky. Experimentálni fyzici John. L. Hall (USA) a Theodor W. Hänsch (Nemecko) boli odmenení druhou polovicou „Nobelovky“ za dlhoročnú prácu na vývoji extrémne presnej metódy zisťovania frekvencie svetla – laserovej spektroskopie. [viac]
Peter Kluvánek
Čo všetko je rýchlejšie ako svetlo?
V roku 2005 sme si pripomenuli sté výročie vydania troch prelomových článkov, ktorými Albert Einstein zmenil fyziku aj svet. Najznámejším produktom bájneho roku 1905 je špeciálna teória relativity. Vďaka nej sme zistili, že nijaký hmotný objekt ani informácia sa nemôže pohybovať rýchlosťou väčšou ako svetlo. Vedci však poznajú procesy, pri ktorých sú takzvané nadsvetelné rýchlosti dovolené a vôbec neznamenajú narušenie teórie relativity. O niektorých z nich si povieme v nasledujúcom článku. A niečo si ešte necháme aj na pokračovanie. [viac]
POČASIE
MESIAC
CURRENT MOON
KONTAKT
physics.sk@gmail.com